TARABAI MODAK SHIKSHAN KENDRA

(Founder :Padmabhushan Late Smt. TARABAI MODAK)
conducts:
Shishu Vihar, Abhinav Prathmik Shala, Shishu Vihar Madhyamik Vidya Mandir
Tarabai Modak Adhyapak Vidhyalaya,  

Smt. Saralatai Deodhar Pre-Primary Teacher’s Training Centre.

All rights reserved by PadmaBhushan Tarabai Modak Shikshan Kendra, Website powered by Craft (www.craft.net.in)